KURUCU ORTAKLARIMIZ

Av. Mustafa Çağrı BAŞESGİOĞLU

1985, Kastamonu doğumludur. Lise öğrenimini Özel Yüce Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2007 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2008 yılından bu yana Ankara Barosu’na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır.