ÇALIŞMA ALANLARIMIZ


İnşaat Hukuku

İnşaat Sözleşmeleri

 • Yapım Sözleşmeleri: İnşaat projelerinin yürütülmesi için yapılan sözleşmeler, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler.
 • Müteahhitlik Sözleşmeleri: İnşaat projelerini üstlenen müteahhitler arasındaki sözleşmeler, proje süreçlerini ve ödemeleri düzenler.
 • Taşeronluk Sözleşmeleri: Müteahhitlerin alt yüklenicileri ile yaptığı sözleşmeler, alt yüklenicilerin projeye katkısını ve haklarını düzenler.
 • Mülkiyet ve Kira Sözleşmeleri: İnşaat arazileri, binalar veya işyerleri için mülkiyet veya kira sözleşmeleri, taşınmazların kullanımını düzenler.

İnşaat İzinleri ve Düzenlemeler

 • İnşaat Ruhsatları: İnşaat projelerinin başlamadan önce alınması gereken yerel ve ulusal düzeyde ruhsatlar.
 • Çevresel Düzenlemeler: İnşaatın çevresel etkilerini kontrol eden yasal düzenlemeler ve çevresel izinler.
 • İnşaat İşçiliği Düzenlemeleri: İnşaat işçilerinin hakları ve güvenliği için yapılan yasal düzenlemeler.
 • İnşaat Denetimleri: İnşaat projelerinin denetlenmesi ve uygunluğunun izlenmesi için yasal gereklilikler.

İnşaat Hukuku ve Mülkiyet Hakkı

 • Tapu ve Mülkiyet: İnşaat projeleri sonucunda elde edilen taşınmazların tapu kayıtları ve mülkiyet hakları.
 • Kira ve Kiracı Hakları: İnşaat projelerinin işyeri veya konut olarak kiralanması durumunda kira ve kiracı hakları.

İnşaat Hukuku ve Tazminat Davaları

 • İnşaat Hataları ve Kusurlar: İnşaat hataları nedeniyle oluşan mülkiyet hasarları ve tazminat talepleri.
 • Sözleşme İhlali Davaları: İnşaat sözleşmelerine uyumsuzluk nedeniyle tazminat davaları.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

 • İnşaat İşçilerinin Güvenliği: İnşaat alanlarında işçilerin sağlığı ve güvenliği için alınması gereken önlemler ve yasal gereklilikler.

Sonuç

İnşaat hukuku, inşaat sektörünün karmaşıklığını ele alan ve inşaat projeleri sırasında karşılaşabileceğiniz yasal zorlukları ele alan bir hukuk dalıdır. İnşaat hukukuna uygun olarak faaliyet göstermek, projelerin yasal gereksinimlere uygunluğunu sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek veya çözmek, inşaat sektöründeki paydaşlar için son derece önemlidir. İnşaat hukuku uzmanları, inşaat projelerinizin hukuki gereksinimlere uygun olarak ilerlemesine yardımcı olabilir ve riskleri azaltabilir.